Årsrapport 2021

Tabell 8.3 Bostedsløshet og bruk av midlertidig bolig i perioden 2017-2021 (kilde fagsystemet Socio)

Midlertidig bolig Stavanger20172018201920202021
Midlertidig bolig (mill.kr.) 4,7 7,1 9,7 13,9 20,3
Antall brukere 184 203 242 252 288
Antall brukere under 25 år 46 40 53 38 47
Last ned tabelldata (Excel)