Årsrapport 2021

Tabell 8.2 Bruk av velferdsteknologiske løsninger i 2020 og 2021 (kilde CosDoc)

Velferdsteknologiske løsningerAntall 2020Antall 2021Økning
Fallsensor155526239 %
Dørsensor1123109 %
Medisindispenser12716933 %
Mobil trygghetsalarm2144110 %
Last ned tabelldata (Excel)