Årsrapport 2021

Tabell 6.6 Årsverk Stavanger kommune 2020 og 2021.

 Årsverk 31.12.2020Årsverk 31.12.2021Endring i årsverkEndring i prosent
Stab og støtte* 283 292 9 3,3
Bymiljø og utbygging 254 748 494 194,4
By- og samfunnsplanlegging 116 116 0- 0,2
Innbygger- og samfunnskontakt 99 171 72 72,8
Helse og velferd 3 228 3 195 - 33 - 1,0
Oppvekst og utdanning 4 554 4 566 12 0,3
HTV + annet 24 22 - 2 - 6,7
Lærlinger 194 199 5 2,6
Stavanger kommune samlet 8 752 9 309 557 6,4
Last ned tabelldata (Excel)