Årsrapport 2021

Tabell 6.5 Brudd på arbeidstidsreglementet, 2021

TjenesteAnt. avviklede vakter i 2021Antall brudd på AML i 2021Bruddforekomst i prosent
Bydekkende tjenester 1 147 29 2,5
Dagsenter og avlastning 4 949 42 0,8
Hjemmebaserte tjenester 15 701 201 1,3
Sykehjem 5 074 59 1,2
Totalt 26 871 331 1,2
Last ned tabelldata (Excel)