Årsrapport 2021

Tabell 6.3 Kvinner og menn fordelt på stillingsgrupper, 2021

StillingsgruppeKvinnerMennAlleAndel kvinner (%)Andel menn (%)
Akademikere 496 242 738 67,2 %32,8 %
Stilling med krav om mastergrad 85 9 94 90,4 %9,6 %
Direktører 4 6 10 40,0 %60,0 %
Fagarbeiderstilling / tilsvarende fagarbeiderstilling 2 275 646 2 921 77,9 %22,1 %
Mellomleder - lederstilling med krav om høyskole 412 144 556 74,1 %25,9 %
Stilling m/krav om høyskoleutdanning m/ytterligere spesialutdanning 867 211 1 078 80,4 %19,6 %
Stilling med krav om høyskoleutdanning 2 912 626 3 538 82,3 %17,7 %
Stilling uten særskilt krav til utdanning 1 535 568 2 103 73,0 %27,0 %
Under utdanning 53 19 72 73,6 %26,4 %
Virksomhetsledere, avdelingsledere og kommunalsjef 104 55 159 65,4 %34,6 %
Last ned tabelldata (Excel)