Årsrapport 2021

Tabell 6.1 Fordeling kvinner og menn per tjenesteområde, 2021

TjenesteområdeAndel kvinner %Andel menn %Endring i andel menn 2020-2021 (prosentpoeng)
Oppvekst og utdanning 81,6 18,4 0,4
Helse og velferd 81,3 18,7 0,3
Innbygger- og samfunnskontakt 71,7 28,3 3,1
By- og samfunnsplanlegging 66,4 33,6 - 1,4
Bymiljø og utbygging 41,9 58,1 - 7,3
Stab og støtte 63,0 37,6 - 0,6
Lærlinger 70,6 29,4 5,8
Stavanger kommune samlet 77,6 22,4 2,4
Last ned tabelldata (Excel)