Årsrapport 2021

Tabell 4.8 Driftsinntekter 2021. Alle tall i tusen kroner.

LinjeDriftsinntekterRegnskap 2021Justert budsjett 2021AvvikRegnskap i % av budsjettetOpprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
1Rammetilskudd- 2 883 062 - 2 850 445 - 32 617 101 - 2 751 297 - 2 948 128
2Inntekts- og formuesskatt- 6 300 773 - 6 230 000 - 70 773 101 - 5 857 000 - 5 548 456
3Eiendomsskatt- 306 912 - 302 000 - 4 912 102 - 297 000 - 215 890
4Andre overføringer og tilskudd fra staten- 322 260 - 296 051 - 26 209 109 - 219 643 - 369 902
5Overføringer og tilskudd fra andre- 1 484 934 - 1 057 190 - 427 744 140 - 886 861 - 1 338 085
6Mottatte konserininterne avdrag- 2 500 - 2 550 50 98 - 23 700 - 23 652
7Brukerbetalinger- 447 256 - 450 090 2 834 99 - 507 970 - 442 139
8Salgs- og leieinntekter- 1 264 659 - 1 228 118 - 36 541 103 - 850 383 - 876 796
 Sum driftsinntekter- 13 012 356 - 12 416 444 - 595 912 105 - 11 393 854 - 11 763 047
Last ned tabelldata (Excel)