Årsrapport 2021

Tabell 4.7 Sammendrag av økonomisk oversikt drift 2021. Alle tall i tusen kroner.

Økonomisk oversikt driftRegnskap 2021Justert budsjett 2021AvvikOpprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Driftsinntekter- 13 012 356 - 12 416 444 - 595 912 - 11 393 854 - 11 763 047
Driftsutgifter 12 514 231 12 407 831 106 400 11 301 817 11 684 769
Brutto driftsresultat- 498 125 - 8 613 - 489 512 - 92 037 - 78 278
Eksterne finanstransaksjoner 88 774 175 469 - 86 695 210 123 160 593
Motpost avskrivninger- 578 610 - 560 339 - 18 271 - 336 144 - 530 203
Netto driftsresultat- 987 961 - 393 483 - 594 478 - 218 058 - 447 888
Netto driftsresultat i %00000
Overført til investeringsregnskapet 442 566 440 872 1 694 216 114 252 298
Netto avsetninger, fond 545 395 - 47 389 592 784 1 944 195 590
Fremført til inndekning senere år (merforbruk00000
Last ned tabelldata (Excel)