Årsrapport 2021

Tabell 4.5 Videreutlån 2021. Alle tall i tusen kroner.

 Regnskap 2021Justert budsjett 2021AvvikOpprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Videreutlån 473 999 520 000 - 46 001 320 000 424 160
Bruk av lån til videreutlån- 473 999 - 520 000 46 001 - 320 000 - 424 160
Avdrag på lån til videreutlån 203 972 156 000 47 972 129 000 180 396
Mottatte avdrag på videreutlån- 222 850 - 156 000 - 66 850 - 129 000 - 180 396
Netto utgifter videreutlån- 18 878 0 18 878 00
Last ned tabelldata (Excel)