Årsrapport 2021

Tabell 4.33 Hovedposter i økonomisk oversikt balanse. Alle tall i millioner kroner.

Økonomisk oversikt driftRegnskap 2021 -KommunekasseRegnskap 2021 -KonsolidertKonsoliderte transaksjoner
Driftsinntekter- 13 012 356 - 13 134 532 - 122 176
Driftsutgifter 12 514 231 12 599 083 84 852
Brutto driftsresultat- 498 125 - 535 450 - 37 324
Eksterne finanstransaksjoner 88 774 104 436 15 662
Motpost avskrivinger- 578 610 - 592 657 - 14 047
Netto driftsresultat- 987 961 - 1 023 670 - 35 709
Overført til investeringsregnskapet 442 566 464 323 21 757
Netto avsetninger, fond 545 395 559 347 13 952
Framført til inndekning i senare år (merforbruk)000
Last ned tabelldata (Excel)