Årsrapport 2021

Tabell 4.30 Status gjeld og avdrag per 31. desember 2021. Alle tall i millioner kroner.

Låneopptak i 2021 
Obligasjonslån, 5 års FRN januar 700
Startlån, mars 320
Startlån, september 200
Sertifikatlån, november 99
Avdrag 
Sum avdrag 01.01.-31.12.21- 556
Brutto lånegjeld per. 31.12.21(1) 10 596
Last ned tabelldata (Excel)