Årsrapport 2021

Tabell 4.28. Nøkkeltall fra finansforvaltningen i 2020 og 2021

 20212020
Realiserte poster14 mill.-1,7 mill.
Avkastning14,70 %4,30 %
Referanseindeks3,30 %4,30 %
Plasseringer til markedskurser727 mill.631 mill.
Gjennomsnittlig bankinnskudd [1]2 814 mill.2 189 mill.
Brutto lånegjeld [2]10 596 mill.9 832 mill.
Rentesensitivitet ved 1 % endring – etter 1 år26 mill.25 mill.
Gjennomsnittlig lånerente1,89 %1,89 %
Last ned tabelldata (Excel)