Årsrapport 2021

Tabell 4.23 Oversikt over disposisjonsfond i Stavanger kommune. Alle tall i tusen kroner.

DisposisjonsfondRegnskap 31.12.2021Regnskap 01.01.2021
Vekstfond 6 800 7 750
Pensjonsfond 305 935 277 081
FOU-fond ROP-lidelser 5 309 8 361
Miljøfond 24 887 32 452
Nye Stavanger - Kompetanse 3 239 3 239
Digitaliseringsfond 68 418 79 018
Øyfastfond 3 905 3 905
Havbruksmidler 52 228 39 228
Flyktning - Integreringsmidler 23 814 26 314
Flørli, framtidige kostnader 11 000 11 000
Kursreguleringsfond 150 736 75 868
Disposisjonsfond - generelt 1 080 938 491 944
Disposisjonsfond - kommunale foretak 2 264 0
Disposisjonsfond - justeringsrett Rennesøy 2 486 2 486
Sum disposisjonsfond 1 741 959 1 058 646
Last ned tabelldata (Excel)