Årsrapport 2021

Tabell 4.22 Oversikt over ulike fond som Stavanger kommune har i 2021 og årets bevegelser. Alle tall i tusen kroner.

FondDisposisjons- fondBundet driftsfondUbundet investerings- fondBundet investerings- fondSum fond
Åpningsbalanse 1.1. 1 058 646 235 954 274 620 49 109 1 618 329
Tilført fondskapital fra tilbakeførte foretak 135 340 22 102 3 654 0 161 096
Avsetning til fond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 234 875 172 855 0 21 218 428 948
Bruk av fondsmidler i henhold til årsbudsjett og fullmakter- 73 300 - 175 433 - 143 944 - 2 157 - 394 834
Strykninger av bruk av fondsmidler ved avslutning av årsregnskapet 73 300 000 73 300
Avsetning til disposisjonsfond ved avslutning av årsregnskapet 313 098 0000
Utgående balanse 31.12. 1 741 959 255 478 134 330 68 170 1 886 839
Last ned tabelldata (Excel)