Årsrapport 2021

Tabell 4.19 Innbygger- og samfunnskontakt 2021. Alle tall i tusen kroner.

 Regnskap 2021Justert budsjett 2021Avvik i krForbruk i %Opprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Innbygger- og samfunnskontakt      
Stab innbygger- og samfunnskontakt 7 623 5 841 1 782 130,5 % 4 285 4 327
Smartby 13 450 14 039 - 589 95,8 % 13 838 11 842
Næring 31 741 40 891 - 9 150 77,6 % 34 510 34 381
Kommunikasjon 12 384 13 176 - 792 94,0 % 10 550 10 995
Kultur 152 781 155 003 - 2 222 98,6 % 188 269 192 339
Innbyggerdialog 25 426 28 936 - 3 510 87,9 % 27 736 29 202
Politisk sekretariat 11 298 15 995 - 4 697 70,6 % 15 487 10 892
Sølvberget 32 411 30 399 2 012 106,6 %00
Sum innbygger- og samfunnskontakt 287 115 304 280 - 17 165 94,4 % 294 675 293 977
Last ned tabelldata (Excel)