Årsrapport 2021

Tabell 4.16 Helse og velferd 2021. Alle tall i tusen kroner.

 Regnskap 2021Justert budsjett 2021Avvik i krForbruk i %Opprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Helse og velferd      
Stab helse og velferd 57 459 53 713 3 746 107,0 % 39 137 63 679
Helse- og velferdskontor 339 088 315 590 23 498 107,5 % 318 674 322 166
Nav 354 723 350 885 3 838 101,1 % 332 659 348 946
Fysio- og ergoterapitjenesten 75 171 75 158 13 100,0 % 69 969 77 390
Helsehuset i Stavanger 21 479 22 847 - 1 368 94,0 % 22 262 23 734
Hjemmebaserte tjenester 467 862 465 304 2 558 100,6 % 373 741 455 216
Oppsøkende behandlings-teamet 4 950 5 032 - 82 98,4 % 4 856 5 616
Bofellesskap 569 173 563 270 5 903 101,1 % 548 550 528 982
Alders- og sykehjem 890 891 896 394 - 5 503 99,4 % 864 025 868 555
Helse- og omsorgssenter 90 872 87 393 3 479 104,0 % 87 247 89 938
Stavanger legevakt 97 193 93 104 4 089 104,4 % 66 221 76 202
Vaksinasjon 50 351 55 070 - 4 719 91,4 %00
Rehabiliteringsseksjonen 59 311 62 006 - 2 695 95,7 % 58 358 58 988
Arbeidstreningssenteret 15 429 15 574 - 145 99,1 % 15 697 14 610
Boligkontoret 8 548 8 644 - 96 98,9 % 7 954 8 304
Flyktningtjenesten 78 396 84 476 - 6 080 92,8 % 97 020 102 348
Dagsenter og avlastning 219 915 224 468 - 4 553 98,0 % 186 603 209 728
Tekniske hjemmetjenester 5 895 7 961 - 2 066 74,1 % 7 251 7 135
Krisesenteret i Stavanger 13 905 13 885 20 100,1 % 13 157 12 991
Sentrale midler levekår- 158 630 - 161 751 3 121 98,1 %- 109 234 - 176 204
Legetjeneste 151 532 143 688 7 844 105,5 % 122 845 131 031
Sum helse og velferd 3 413 513 3 382 711 30 802 100,9 % 3 126 992 3 229 353
Last ned tabelldata (Excel)