Årsrapport 2021

Tabell 4.15 Oppvekst og utdanning 2021. Alle tall i tusen kroner.

 Regnskap 2021Justert budsjett 2021Avvik i krForbruk i %Opprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Stab oppvekst og utdanning 36 358 39 730 - 3 372 91,5 % 37 179 36 077
Barnehage 1 200 591 1 209 759 - 9 168 99,2 % 1 151 630 1 182 931
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 60 511 52 519 7 992 115,2 % 86 097 104 451
Grunnskole 1 667 671 1 661 683 5 988 100,4 % 1 608 415 1 593 680
Johannes læringssenter 109 398 110 024 - 626 99,4 % 98 822 112 785
Stavanger kulturskole 47 493 47 706 - 213 99,6 % 44 394 43 613
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 60 639 61 313 - 674 98,9 % 48 433 49 655
Ungdom og fritid 58 849 61 032 - 2 183 96,4 % 74 802 63 563
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 107 947 105 936 2 011 101,9 % 86 492 97 309
EMbo 37 442 37 762 - 320 99,2 % 36 959 44 731
Barnevernstjenesten 249 060 260 353 - 11 293 95,7 % 260 089 264 305
Sum oppvekst og utdanning 3 635 959 3 647 817 - 11 858 99,7 % 3 533 312 3 593 100
Last ned tabelldata (Excel)