Årsrapport 2021

Tabell 4.14 Tjenesteområdene 2021. Alle tall i tusen kroner.

 Regnskap 2021Justert budsjett 2021Avvik i krForbruk i %Opprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Oppvekst og utdanning 3 635 959 3 647 817 - 11 858 99,7 % 3 533 312 3 593 100
Helse og velferd 3 413 513 3 382 711 30 802 100,9 % 3 126 992 3 229 353
By- og samfunnsplanlegging 80 247 78 325 1 922 102,5 % 71 854 72 581
Bymiljø og utbygging 568 331 606 908 - 38 577 93,6 % 606 187 638 958
Innbygger- og samfunnskontakt 287 115 304 280 - 17 165 94,4 % 294 675 293 977
Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner 354 260 371 496 - 17 236 95,4 % 361 953 357 721
Sum 8 339 425 8 391 537 - 52 112 99,4 % 7 994 973 8 185 691
Last ned tabelldata (Excel)