Årsrapport 2021

Tabell 4.11 Driftsutgifter 2021. Alle tall i hele tusen kroner.

LinjeDriftsutgifterRegnskap 2021Justert budsjett 2021AvvikRegnskap i % av budsjettetOpprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
1Lønnsutgifter 5 897 625 5 635 096 262 528 105 5 291 168 5 373 497
2Sosiale utgifter 1 453 666 1 556 435 - 102 770 93 1 395 454 1 276 222
3Kjøp av varer og tjenester 3 537 531 3 769 260 - 231 729 94 3 477 323 3 479 650
4Overføringer og tilskudd til andre 1 046 799 886 700 160 099 118 801 728 1 025 198
5Avskrivninger 578 610 560 339 18 271 103 336 144 530 203
 Sum driftsutgifter 12 514 231 12 407 831 106 400 101 11 301 817 11 684 769
Last ned tabelldata (Excel)