Årsrapport 2021

Tabell 4.1 Finansielle måltall (eksklusiv kommunale foretak)

Finansielle måltall MålRegnskap 2021Justert budsjett 2021Opprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene> 2 %7,6 %3,2 %1,9 %3,8 %
Investeringsnivå i prosent av driftsinntektene< 11-12 %10 %13 %13 %9 %
Investeringer, andel egenfinansiering> 50 %75 %59 %46 %57 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene< 60 %62 %65 %72 %65 %
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene> 6 %13,4 %8,5 %7,1 %9,0 %
Last ned tabelldata (Excel)