Årsrapport 2021

Tabell 3.2 Nøkkelparametere per sektor for 2019 til 2021.

SektorIndiktator/nøkkeltall201920202021Prosentvis endring

2019-2020
Prosentvis endring

2020-2021
 
VeitrafikkBompasseringer Nord-Jæren, ÅDT207 866187 218189 928-10 %1 %Bymiljøpakken
 Elbilandel av kjøretøyparken, personbil, Stavanger14,00 %17,00 %21,50 %21 %26 %Opplysningskontoret

for veitrafikk
 Elbilandel av kjøretøyparken, varebil, Stavanger2,20 %2,90 %4,30 %32 %48 %Opplysningskontoret

for veitrafikk
 Elbilandel av nybilsalget av personbil, Stavanger55,60 %60,70 %69,30 %9 %14 %Opplysningskontoret

for veitrafikk
 Elbilandel av nybilsalget av varebiler, Stavanger8,20 %8,40 %21,00 %2 %150 %Opplysningskontoret

for veitrafikk
Sjøfart Havner i Stavanger - utvikling for antall anløp 22 95316 29320 314-29 %25 %Kystverket,

Havbase.no
OppvarmingStasjonært salg av biogass, GWh 21,422,5195 %-15 %Lyse
 Stasjonært salg av naturgass, GWh 202,8187,8208,4-7 %11 %Lyse
AvfallMengde restavfall levert til IVAR IKS sitt sorteringsanlegg, tonn 17 875,520 464,219 059,614 %-7 %Stavanger kommune/

IVAR
Last ned tabelldata (Excel)