Årsrapport 2021

Tabell 13.4 Gjennomførte tilsyn i 2021

Tilsyn 2021
Arbeidstilsynet
Landsdekkende tilsyn etter Covid-19 forskriften
Branntilsyn
14 barnehager (kun dokumenttilsyn)
16 skoler (kun dokumenttilsyn)
4 sykehjem (to dokumenttilsyn)
2 bydelshus (tilsyn med befaring)
3 idrettsbygg (tilsyn med befaring)
Stavanger kommune ved Helsesjefen
Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern ved 7 skoler og 18 barnehager
EL-tilsyn
Kontroll av 162 elektriske anlegg (verifikasjon)
Last ned tabelldata (Excel)