Årsrapport 2021

Tabell 12.1 Særbudsjett Stavanger utvikling KF

Særbudsjett Stavanger utvikling KFRegnskap 2021Justert budsjett 2021Avvik
Sum driftsinntekter 57 710 52 000 5 710
Sum driftskostnader 63 644 65 800 2 156
Driftsresultat- 5 934 - 13 800 7 866
Sum finanstransaksjoner- 1 678 - 2 700 1 022
Ordinært resultat- 7 612 - 16 500 8 888
Overført fra annen egenkapital 7 612 16 500 8 888
Årsresultat000
Last ned tabelldata (Excel)