Årsrapport 2021

Tabell 11.2 Oversikt over aktiviteter politisk sekretariat

Aktiviteter20212020*2019*
Aktive utvalg og råd 29 29 31
Avholdte politiske møter 281 258 220
Antall visninger av digitale møter 24 962 28 314
Antall saker som ble behandlet 1 708 1 886 1 976
Antall spørsmål som ble stilt 271 355 264
Antall interpellasjoner som ble fremmet 45 89 40
Antall oversendelsesforslag 330 ****
Arrangement / representasjon 13 8 32
Antall vielser 242 270 250
Last ned tabelldata (Excel)