Årsrapport 2021

Note 9

Langsiktig gjeldFotnoteLånesaldo 31.12.21Gj.snittlig løpetid (år)Gj.snittlig rente
Lån til egne investeringer1) 8 009 429 4,051,59 %
Lån til videreutlån  2 586 690 20,060,79 %
Sum bokført langsiktig gjeld  10 596 119   
Herav finansielle leieavtaler 0  
Lån som forfaller i 2022  929 000   
Herav lån som må refinansieres  929 000   
Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser  Langsiktig gjeld 31.12.21Gj.snittlig rente
Langsiktig gjeld med fast rente :   3 754 918 2,22 %
Langsiktig gjeld med flytende rente :   6 841 201 0,94 %
Last ned tabelldata (Excel)