Årsrapport 2021

Note 6

Utlån tilFotnoteUtestående 31.12.21Utestående 01.01.21Tap på hovedstolTap påløpte renter mv.Samlet tap
Utlån finansiert med innlån      
Startlån  2 496 696 2 246 446 575 23 598
Avsatt til tap på startlån1)- 43 384 - 25 384 000
Sum lånefinansierte utlån  2 453 312 2 221 062 575 23 598
Utlån finansiert med egne midler      
Viking fotball AS  1 050 1 550 000
Rogaland Rideklubb  1 599 1 812 000
Varmestuens venner  593 641 000
Museum Stavanger  2 526 3 099 000
Forus og Gausel Idrettslag  1 002 1 167 000
Oilers Invest AS  50 344 53 417 000
Forus Sportssenter AS  15 400 15 400 000
Hagltårnet Næring AS  2 724 4 086 000
Sosiale utlån  405 405 000
Lyse Energi AS  777 495 823 230 000
Renaa Express Sølvberget AS2) 700 0000
Hinna Fotball  3 156 0000
Lervigskvartalet butikkeiendom AS  6 000 0000
Sum andre utlån  862 993 904 807 000
Stavanger Natur og Idrettservice KF2)0 10 733 000
Sølvberget KF2)0 27 051 000
Stavanger Boligbygg KF2)0 622 505 000
Stavanger utvikling KF  334 336 228 790 000
Sum konserninterne utlån3) 334 336 889 079 000
Sum egenfinansierte utlån  1 197 329 1 793 886 000
Sum utlån  3 650 641 4 014 948 575 23 598
Last ned tabelldata (Excel)