Årsrapport 2021

Note 3 – 2

Gjelder ÅrBeløp
Utbetalte feriepenger 1993 104 765
Varebeholdning 2001 6 472
Kompensasjon for mva 2001 -15 768
Øvrige endringer regnskapsprinsipp  34 750
Tilskudd til ressurskrevende tjenester 2008 -87 768
Sum bokført mot konto for prinsippendringer drift  42 451
Last ned tabelldata (Excel)