Årsrapport 2021

Note 26

ProsjektnummerProsjektnavnKostnadsramme 2021Regnskap 2021Justert budsjett 2021Kostnad tidligere år
3711012IT, datasenter ny arkitektur 20 000 13 853 12 500 0
3744009Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav og lager 64 000 9 8 000 54 936
3833002Velferdsteknologi 80 000 1 369 7 670 8 245
3844007Madlamark skole 293 100 150 285 189 150 103 902
3844008Vaulen skole 423 000 2 959 5 000 3 326
3844013Tastaveden skole 231 000 30 050 32 000 10 000
3844021Solborg-prosjektet 61 300 37 102 37 800 18 992
3844045Schancheholen brannstasjon 187 200 87 972 98 000 43 571
3844046Lervig brannstasjon 224 100 52 959 60 000 5 686
3844047Hundvåg kirke, rehabilitering 46 500 32 849 40 940 6 067
3844063Madlamark, idrettshall 56 500 3 2 500 1 630
3844065Skoler, investering i IKT/Smartteknologi 8 000 6 144 6 000 17 324
3844072Teknikken barnehage 135 000 41 180 42 000 5 709
3844073Grovgarderober i barnehager 45 000 3 329 10 000 34 710
3844082Nye Tou, 3. byggetrinn 61 000 3 290 1 000 46 091
3844091Stavanger Rådhus, rehabilitering 291 000 29 277 30 000 2 333
3844093Lervig barnehage 88 000 7 114 9 000 3 385
3844094Strømvik barnehage 52 000 4 073 7 500 1 448
3844098Lervig parkering og næring 165 000 7 723 18 000 6 664
3844099Lervig kontorer 132 000 11 896 14 000 5 231
3844100Lervig bydelsfunksjoner 50 000 4 735 6 000 2 154
3844104Kongsgata 47-49, innvendig rehabilitering og ny heis 11 500 2 593 8 500 8
3844105Trådløst nettverk sykehjem og bofellesskap 15 000 5 839 6 760 8 238
3844108Kvernevik skole 250 000 1 914 7 000 1 202
3844110Finnøy helse- og omsorgssenter, nybygg (20 plasser) 116 000 20 335 15 000 3 086
3844114Ramsvigtunet sykehjem, nybygg 165 000 16 326 18 000 10 545
3844117Lervig idrettshall 63 000 5 162 6 000 2 462
3844121Lervig skole 270 000 27 554 28 000 6 176
3844124Ny beredskapssentral, OK23 7 500 0 500 0
3844125ENØK-tiltak på kommunale bygg 80 000 1 048 20 000 0
3844126Madlamark skole, varmtvannsbasseng 16 000 314 500 0
3865027Forurenset sjøbunn-prosjekt 48 000 0 2 900 0
3866032Kongsgaten, rehabilitering 30 000 49 200 3 950
3866040LED-lys, utskifting av gatelysarmatur 41 000 12 070 10 250 17 935
3866072Nytorget 30 000 1 529 1 700 1 868
3866074Fortau fra Bru kai til krysset Bruveien og Vakthusveien 9 375 90 9 250 0
3866083Bypark 10 000 759 2 000 0
3866084Uteområdet i Rådhuskvartalet 22 000 0 2 000 0
3880006Byggemodning Madla/Revheim 932 596 2 927 4 000 0
3888012Ventilasjonsanlegg, utskiftning i kirker 8 400 0 4 200 0
33903005Bofellesskap Gunnar Wareberg 70 000 985 1 000 0
391366020Åmøyveien, gang- og sykkelvei 35 000 2 053 13 750 3 159
391444821Domkirken 2025 321 600 59 652 75 300 111 055
3866062007Lervig park, fase 2 48 000 3 581 1 100 4 054
3866062008Tjensvolltorget 7 500 122 0 269
3866910022Kannik skole, uteområde 14 000 12 435 12 290 1 656
Sum  5 335 171 705 505 887 260 557 069
Sum øvrige prosjekter   636 832 685 200  
Sum utgifter i investeringer

inkludert tilskudd til andres investering
   1 342 338 1 572 460  
Last ned tabelldata (Excel)