Årsrapport 2021

Note 2 Kapitalkonto

Balansen31.12.2021 01.01.2021 01.01.21 fra foretakSum 01.01.21Endring
Anleggsmidler33 820 521 31 531 232 1 946 51933 477 751342 770
Langsiktig gjeld22 323 817 21 217 277 1 410 17822 627 455-303 638
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)880 548 499 196 1 830501 026379 522
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker anleggsmidler-25 127 -25 572 0-25 572444
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker langsiktig gjeld0 0 000
Netto endring12 352 125 10 787 579 538 17111 325 7501 026 374
Last ned tabelldata (Excel)