Årsrapport 2021

Note 19

Brukerbetaling20212020
Foreldrebetaling barnehager 140 505 122 148
Foreldrebetaling skole- og fritidsordning 60 892 77 218
Egenbetaling institusjoner og hjemmetjenester 222 640 218 350
Annet 23 219 24 423
Sum totalt 447 256 442 139
Last ned tabelldata (Excel)