Årsrapport 2021

Note 14

SelvkostområderInntekterUtgifterOver(+)/

underskudd (-)
Årets deknings- grad i %Avsetn(+)/bruk av (-)

selvkostfond
Akkumulert selvkostfond (+)/

fremførbart underskudd (-) pr. 31.12.21
Renovasjon203 858221 598-17 74092,0 %0-50 465
Slam3 8013 427373110,9 %373143
Vann163 176158 2584 918103,1 %4 91839 762
Avløp265 616237 42228 194111,9 %28 19465 962
Feiing10 25210 929-67893,8 %0-1 213
Byggesak33 69628 2625 434119,2 %5 4347 996
Last ned tabelldata (Excel)