Årsrapport 2021

Note 13

  Beholdning 01.01.21AvsetningerBruk av fondBeholdning 31.12.21
Bundne driftsfond     
Selvkostfond 75 17538 690-1113 864
Øremerkede midler 155 453119 823-155 728119 548
Interkommunal beredskap mot akutt forurensing - IUA 7 72414007 863
Nye Stavanger/Reformstøtte kommunesammenslåing 19 70414 202-19 70414 202
Sum 258 056172 855-175 433255 478
Bundne investeringsfond     
Startlån 10 6060010 606
Startlån - avsatte mottatte avdrag 018 878018 878
Øremerkede midler 2 1572 337-2 1572 337
Utbyggerbidrag 36 0800036 080
Øvrige bundne investeringsfond 26630269
Sum 49 10921 218-2 15768 170
Last ned tabelldata (Excel)