Årsrapport 2021

Note 10 – 1

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer2021
Mottatte avdrag på startlån 222 850
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet 203 972
Avsetning til/bruk av avdragsfond 18 878
Saldo avdragsfond 31.12. 18 878
Last ned tabelldata (Excel)