Årsrapport 2021

Note 1 Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet31.12.202101.01.202101.01.21 fra foretakSum 01.01.21Endring
2.1 Omløpsmidler5 145 0983 837 973250 9114 088 8841 056 213
2.3 Kortsiktig gjeld2 132 1921 790 47285 9861 876 457255 735
Arbeidskapital3 012 9062 047 501164 9262 212 427800 479
Drifts- og investeringsregnskapet    31.12.2021
Driftsregnskapet     
Sum driftsutgifter eks.avskrivninger    11 935 621
Sum driftsinntekter    13 012 356
Netto finansutgifter    88 774
Netto driftsresultat    987 961
Investeringsregnskapet     
Sum investeringsutgifter    1 342 338
Sum investeringsinntekter    378 078
Netto finansinntekter    396 810
Netto utgifter i investeringsregnskapet    567 449
Netto tilgang/bruk i drifts- og investeringsregnskapet    420 512
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)    379 522
Endring i regnskapsprinsipp ført direkte mot egenkapital    0
Endring i korrigert arbeidskapital 1)    444
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet    800 479
Differanse    0
Last ned tabelldata (Excel)