Årsrapport 2021

Konsolidert Note 9

Pensjon20212020Endring
Samlet pensjonskostnad 706 369 698 167 8 202
Årets pensjonspremie 934 321 655 395 278 926
Pensjonsmidler 11 869 383 11 717 870 151 513
Pensjonsforpliktelser 11 825 314 12 155 117 - 329 803
Last ned tabelldata (Excel)