Årsrapport 2021

Konsolidert Note 8 – 1

Avdrag på lån til videre utlån og forskuttering20212020
Mottatte avdrag på startlån 222 850 180 396
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet 203 972 180 396
Avsetning til/bruk av avdragsfond 18 878 0
Saldo avdragsfond 31.12. 18 878 0
Last ned tabelldata (Excel)