Årsrapport 2021

Konsolidert Note 7

Lånesaldo31.12.202131.12.2020
Lån til egne investeringer 8 119 653 7 683 048
Lån til videreutlån 2 586 690 2 270 640
Sum bokført langsiktig gjeld 10 706 343 9 953 688
Herav finansielle leieavtaler00
Lån som forfaller i 2022 929 000 600 000
Herav lån som må refinansieres 929 000 600 000
Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser31.12.202131.12.2020
Langsiktig gjeld med fast rente 3 754 918 3 083 822
Langsiktig gjeld med flytende rente 6 951 425 6 869 866
Last ned tabelldata (Excel)