Årsrapport 2021

Konsolidert Note 5

SelskapFotnoteEierandelVesentlig nedskrivningMottatt utbytteBokført verdi 31.12.2021Bokført verdi 01.01.2021
Lyse AS 45,74 %  288 131 461 454 461 454
Rogaland Teater AS 25,93 %   28 28
Universitetsfond Rogaland AS 36,32 %   13 800 13 800
ODEON kino Stavanger/Sandnes 33,15 %   5 119 5 119
Glad Mat AS 4,08 %   5 5
Lysefjorden Utvikling AS 11,32 %   330 330
Stavanger Sentrum AS 40,00 %   704 704
Blue Planet AS 1,17 %   150 150
Allservice Holding AS1)50,49 %   1 490 0
Allservice AS1)50,49 %  0 1 490
Forus Næringspark AS 49,01 %   7 400 7 400
Filmkraft Rogaland AS2)25,00 % 350   150 560
Museum Stavanger AS 47,00 %   65 65
Attende Holding AS3)55,00 %   785 0
Attende AS3)55,00 %  0 785
Stavanger Forum AS 87,42 %   43 897 43 897
Bysykkelen AS 25,00 %   2 000 2 000
Valide Invest I AS 9,98 %   1 500 1 500
Valide invest II AS 9,68 %   1 500 1 500
Hagltårnet Næring AS 100,00 %   62 606 62 606
Risavika Bioproduction AS 39,22 %   2 000 2 000
Forus Sportssenter AS 77,00 %   70 799 70 799
Bygdebladet Randaberg og Rennesøy AS 15,00 %   53 53
Reisemål Ryfylke AS 5,59 %   38 38
Ryfylke Næringshage AS 10,13 %   200 200
Marin Energi Testsenter AS4)11,37 %   2 000 0
Lervigskvartalet Butikkeiendom AS5)100,00 %   30 0
Frøya Ventures AS6)3,00 %   600 0
Rogaland Parkering AS 100,00 %   100 100
Jåttåvågen 2 AS 100,00 %   804 000 804 000
Stokkavik AS 8,89 %   3 752 3 752
Sum   350 288 131 1 486 554 1 484 334
Last ned tabelldata (Excel)