Årsrapport 2021

Konsolidert Note 2

Balanseregnskapet31.12.202131.12.2020Endring
2.1 Omløpsmidler 5 272 564 4 162 797 1 109 767
2.3 Kortsiktig gjeld 2 153 835 1 869 520 284 315
Arbeidskapital 3 118 729 2 293 277 825 452
Last ned tabelldata (Excel)