Årsrapport 2021

6.6.2 Sykefraværsprosjektet

Prosjektet Sammen for et redusert sykefravær har pågått i perioden 2019 til 2021. Formålet med prosjektet var å oppnå varig reduksjon i sykefraværet, samt å sette ledere og medarbeidere bedre i stand til å oppnå et lavere sykefravær. Varig reduksjon ble definert som 10 prosent nedgang i sykefraværet seks måneder etter prosjektslutt.

Både barnehager, sykehjem og SFO som deltok i prosjektet, reduserte sykefraværet i løpet av prosjektperioden. Nedgangen var betydelig sammenlignet med øvrige virksomheter i de tre aktuelle virksomhetsområdene, som hadde en økning i sykefraværet. Ved oppstart var sykefraværet i prosjektbarnehagene 13 prosent. Målet om en reduksjon av samlet sykefravær etter seks måneder på 10 prosent ble ikke nådd, men det var likevel nedgang i langtidssykefraværet på 10 prosent. Sammenlignet med øvrige barnehager hadde prosjektbarnehagene en positiv utvikling i sykefraværet samlet sett.

Resultatene fra sykehjem og SFO foreligger ikke enda, og det kan derfor ikke trekkes noen endelig konklusjon om målet om 10 prosent reduksjon av sykefraværet 6 måneder etter prosjektslutt er nådd.

Når alle fasene i prosjektet er avsluttet, vil prosjektet bli endelig evaluert.