Årsrapport 2021

6.4.1 Bemanningssenter

Gjennom tekstvedtak fra Handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble kommunedirektøren bedt om å etablere flere bemanningssentre. Ansatte i bemanningssentrene skal ha fast jobb og full stilling. Målet er at Stavanger skal fase ut bruken av private bemanningsbyråer innenfor tjenesteområdene oppvekst og utdanning og helse og velferd innen 2023. Det er ikke funnet at etablering og drift av bemanningssentre vil gi økonomiske gevinster, men det kan gi andre fordeler knyttet til kompetanse og stabilitet, og noe frigjort tid for virksomhetene. Kommunedirektøren har foreslått at det innledningsvis etableres et bemanningssenter for barnehager, med et begrenset antall vikarer i faste hele stillinger. Dette ble gjennomført høsten 2021. Utvalg for arbeidsliv og lønn har bestilt en plan for økning av antall ansatte i bemanningssenteret for barnehager for å nå målet om utfasing av private bemanningsbyråer i helse og velferd og oppvekst og utdanning innen 2023.