Årsrapport 2021

6.2.4 Livsfaseorientert personalpolitikk

Våren 2021 ble det utarbeidet forslag til ny livsfaseorientert personalpolitikk (tidligere kalt livsfasepolitikk). Etter behandling i utvalg for arbeidsliv og lønn (UAL) og formannskapet, ble kommunedirektøren bedt om å konkretisere livsfasetiltakene i samarbeid med de ansatte, og legge fram en ny sak til politisk behandling. Saken vil bli lagt fram til politisk behandling i 2022.

Som erstatning for seniorordningen som opphørte 01.01.2021, ble kommunedirektøren og tillitsvalgte enige om å innføre en midlertidig ordning for seniorer som skal gjelde fra 01.01.2022.