Årsrapport 2021

6.16.6 Program for storbyrettet forskning

Programmet skal styrke storbyenes interesser og sikre at de er i stand til å løse oppgavene de er satt til å utføre. Kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Bærum og Drammen samarbeider med KS om forsknings- og utviklingsprosjekter som er særlig relevante for storbyene.

Stavanger kommune fikk i 2021 bevilget inntil kr 2 mill. til prosjektet Samspill og dialog mellom politikk og administrasjon i samskapingsperspektiv. Stavanger er prosjektførende ved by og samfunnsplanlegging, Bærum, Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø, Kristiansand, Drammen og KS deltar i prosjektet.

Dette prosjektet skal se nærmere på om, og i så fall hvordan, tankegangen om samskaping kan bidra til å utvikle samspillet og kommunikasjonen mellom folkevalgte og administrasjon i strategiske planprosesser. Prosjektet har i løpet av 2021 gjennomført over 90 intervjuer med sentral politisk og administrativ ledelse i de deltakende byer og kommuner. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2022.