Årsrapport 2021

6.16.4 Internasjonalt samarbeid om forskning

Horisont Europa er det nye forsknings- og innovasjonsprogrammet i EU. Det avløser Horizon 2020 og gjelder fra 2021. Dette er verdens største program for finansiering av forskning og innovasjon. Kommunen jobber på ulike måter for å få innsikt i og kunnskap om mulig forskningsprosjekter som det kan være aktuelt å søke seg inn i som for eksempel å være en «følgeby». Ved å delta i Forskningsrådets referansegrupper knyttet til Horisont Europa får kommunen løpende oversikt over kommende prosjekter. I tillegg har kommunen i 2021 inngått avtale med KS sentralt om deltakelse i KS Horisont Europa nettverk for kommuner i hele Norge. Der deltar Stavanger kommune foreløpig med to ansatte. Målet er å få innsikt i, og å bygge opp kommunens kompetanse om EU prosjekter.

Stavanger kommune har også jevnlig kontakt med Stavanger regionens Europakontor om internasjonalt forskningssamarbeid.