Årsrapport 2021

6.12 eInnsyn – innsyn i offentlig saksbehandling

Kommunen har igangsatt et arbeid med tilgjengeliggjøring av historiske møtedokumenter fra elektroniske systemer i den nasjonale fellesløsningen eInnsyn. Målet er å tilgjengeliggjøre historiske møtedokumenter fra alle eldre sak- og arkivsystemer fra Stavanger kommune og sammenslåtte kommuner. Dette løses ved å bruke datasjø til lagring og strukturering, før det publiseres på eInnsyn. Dokumentene fra Rennesøy og Finnøy er klar for publisering i første kvartal 2022, Stavanger i andre kvartal. En får da tilgjengeliggjort store mengder data til offentlig selvbetjening. Samtidig er arbeidet med å flytte dagens løsning for politiske saker og offentlig journal fra OpenGov til eInnsyn, som også vil være klart i første kvartal 2022. I den anledning har Stavanger kommune vært deltaker i Arkivverkets regulatoriske sandkasse sammen med digitaliseringsdirektoratet. Prosjektet så på hvordan en kan bruke datasjø i dokumentasjonsforvaltning og hvordan en kan overføre fra datasjø til eInnsyn. I arkivverkets begrunnelse ble det lagt vekt på at prosjektet hadde stor grad av nytenkning og innovasjonshøyde, og at Stavanger kommune var preget av en innovativ kultur.  Kommunen har arbeidet parallelt med digitaliseringsdirektoratet med utviklingen av en politiker- og utvalgsløsning for eInnsyn som vil kunne vise votering, honorarer, utvalgsdeltakelse, møtedeltakelse m.m. for politikere og partier. Denne er enda på ett konseptuelt stadium og arbeides videre med i 2022. Kartleggingen av de eldre papirbaserte dokumentene fra kommunestyrene i Stavanger og de tidligere kommunene Rennesøy, Finnøy, Hetland, Madla, Sjernarøy og Mosterøy er også gjort i 2021, og disse vil bli digitalisert i 2022 for tilgjengeliggjøring på eInnsyn og/eller digitalarkivet. På den måten får innbyggere, ansatte og politikere digital tilgang til alle kommunestyresaker så lenge kommunene har eksistert (1837).