Årsrapport 2021

6.10.1 Innovasjonsdag

Innovasjonsdag for alle ansatte er ett av flere tiltak for å utvikle en sterk og systematisk innovasjonskultur i kommunen. Årets innovasjonsdag hadde overskriften «Tenke det, tørre det, gjøre det». Dagen ble gjennomført digitalt, med en kombinasjon av foredrag og workshop. På kveldstid ble det streamet et digitalt foredrag på Facebook for både ansatte og innbyggere i Stavanger kommune. På det meste deltok i overkant av 800 ansatte. Opptaket er også mulig å se i ettertid.