Årsrapport 2021

5.2.1 Vaksinering

5. januar 2021 satte Stavanger kommune sin første dose med koronavaksine. Vaksineringen startet i alders- og sykehjemmene, i tråd med nasjonale prioriteringer. Allerede tidlig i januar kom ny informasjon om volum og tidsplan for vaksinetilgang fra nasjonalt hold. I første halvår var tilgangen på vaksiner en begrensning internasjonalt. Etter hvert har tilgangen på vaksiner økt og dermed også tempoet i vaksineringen.

Stavanger kommune har tilbudt vaksine til innbyggere over 12 år i 2021. Vaksinering har foregått på ulike lokasjoner. Massevaksinering av befolkningen foregikk i Forum Expo i hovedsak mellom april og september. Fastlegekontorer har også hatt en sentral rolle i vaksinering av innbyggere. Vaksinetjenesten har også vaksinert i lokaler i Torgveien 15 og i Ishallen deler av året. Kommunen rigget i tillegg desentraliserte vaksinetilbud på Judaberg (Finnøy fleirbrukshall) og på Mosterøy (Mastrahallen) i to omganger.

Innbyggerne har i hovedsak bestilt vaksinetime online. Etter hvert ble det også tilbud om drop in. For å øke tilgjengeligheten, benyttet kommunen også et ambulant vaksinasjonsteam, som dro hjem til innbyggerne ved behov, og en vaksinebuss som ble tatt i bruk utpå høsten.

Med bakgrunn i den omfattende oppgave- og arbeidsmengden, inkludert detaljplanlegging og drift, etablerte kommunen en interimvirksomhet – vaksinetjenesten. Gjennom året skalerte kommunen opp og ned vaksinetilbudet i tråd med de nasjonale føringene. Det er i 2021 satt til sammen 245 706 doser av Covid-vaksinen.

Ved utgangen av 2021 hadde 91 prosent av alle innbyggere over 18 år fått dose 1 med koronavaksine, 88 prosent hadde fått dose 2 og 28 prosent hadde fått dose 3. Vaksineringen fortsetter i 2022.