Årsrapport 2021

5.1 Innledning

Koronapandemien preget aktiviteten i kommunen også i 2021. Det har vært viktig å opprettholde og tilpasse tjenestetilbudet samtidig som kommunen har håndtert vaksinering, smitteverntiltak og andre konsekvenser av pandemien.

Risikonivået i 2021 er vurdert løpende av kommunens beredskapsorganisasjon og lokale restriksjoner har i stor grad samsvart med nasjonale restriksjoner, med periodevise unntak.

Vaksinering av befolkningen startet i januar 2021 og fulgte nasjonale føringer. Dette ble skalert opp etter hvert som tilgangen på vaksiner økte. Tiltaksbyrden var høy gjennom våren, og skole og barnehager var på rødt tiltaksnivå i april. I september ble det erklært gjenåpning i samfunnet og en ny hverdag med økt beredskap. Ved slutten av 2021 kom en ny smittebølge. I tillegg ble det oppdaget en ny variant av viruset som hadde høyere smittsomhet og mindre alvorlig sykdom.

Ved årsslutt hadde Stavanger kommune kr 264 mill. i koronarelaterte utgifter og mindreinntekter. Det er delt ut kr 83,4 mill. i kompensasjonsordninger til lokalt næringsliv. Statlige finansieringsordninger har i hovedsak kompensert koronautgiftene for 2021.