Årsrapport 2021

13.2.6 Dokumenter og prosesser

Økonomi og organisasjon har tatt i bruk den delen av kvalitetssystemet som behandler dokumenter og prosesser. Alle dokumenter som før lå i håndbøker, ble flyttet hit. Helse og velferd har gjort tilsvarende med dokumenter fra det forrige kvalitetssystemet QLM (som er under avvikling). Bymiljø og utvikling og by- og samfunnsplanlegging er også i gang med sine dokumenter. Dette er imidlertid ikke tatt fullt i bruk blant virksomhetsledere og avdelingsledere. Oppstart av utrullering er planlagt våren 2022.