Årsrapport 2021

13.2.3. Risikostyring

Som en del av kommunens internkontroll ble det i 2021 igangsatt en gjennomgang av hvordan risikostyring forstås og hvordan dette jobbes med i administrasjonen. Gjennomgangen hadde særlig oppmerksomhet på organisering, aktiviteter og metodikk. Målet har vært å legge til rette for aktiv bruk av risikovurderinger i arbeidshverdagen for ledere, og gi kommuneledelsen oversikt over det helhetlige risikobildet i Stavanger kommune.